Vår verksamhet
Intresseföreningen är en stödförening till Spårvägens musikkår. Vi stöttar kåren rent praktiskt vid till exempel konserter och andra spelningar, men ger också ekonomiska bidrag.

Medlemsavgift 2017
Nu är det dags att förnya medlemskapet i Intresseföreningen, så passa på att redan nu betala din årsavgift som kostar 100 kr. Som du säkert känner till kan du köpa extra andelar i medlemslotteriet, för 50 kr får du två (2) extra lotter. Plusgiro 631 30 98-3.

Våra medlemmar
I Intresseföreningen samlas alla som vill följa Spårvägens musikkår på närmare håll.

Medlem blir du genom att betala in medlemsavgiften 100 kronor per år till föreningens plusgirokonto, se nedan. Vid årsmötet den 14 mars 2010 gjordes en ändring av stadgarna som innebär att din medlemsavgift motsvarar en (1) lott i vårt medlemslotteri. Medlemmar kan därutöver köpa fler lotter. För 50 kronor erhålls två (2) extra lotter. Dessa lotter kan köpas i obegränsat antal upprepade gånger och när som helst under verksamhetsåret. Varje lott utgör en vinstchans i medlemslotteriet. Kostnaden för lotter utöver årsavgiften beslutas av föregående årsmöte.

Som medlem i Intresseföreningen får du inte bara fina vinstchanser utan du får även inbjudningar till våra olika arrangemang. Dessa kan t ex vara dagsutflykter, vinprovning, kaffeprovning, studiebesök m m. Information om vilka aktiviteter som planeras skickas ut till medlemmarna ca tre gånger per år. Du får även rabatt på inträdesbiljetter till Spårvägens Musikkårs konserter (OBS! Tänk på att i samband med beställning av biljetter uppge att Du är medlem), CD-skivor och mycket annat. Dessutom skickar vi fortlöpande ut information om verksamheten för både Musikkåren och Intresseföreningen. Du är också hjärtligt välkommen att besöka Musikkårens repetitioner på torsdagskvällar klockan 18.45. Musikkårens repetitionslokal är f n på Rönnen (f d Värnhems sjukhus, mitt emot Willys), Rönnblomsgatan 6A.

Så vad väntar du på? Bli medlem redan idag! Ring eller maila vår kassör eller ordförande för mer information. Du kan också betala in direkt på vårt plusgirokonto 631 30 98 – 3

Izabella Kristensson
040-49 45 32
izabella_kristensson@hotmail.com
Ordförande

Ylva Jacobsson
0760-06 70 38
ylva_jacobsson@spray.se
Kassör

Välkommen i gänget!

 

Årsmöte 2016
19 mars 2017 kl 15.00 genomfördes årsmötet för 2016 i musikkårens replokal i Rönnen. Mötet hade samlat ca 40 medlemmar som efter mötet bjöds på kaffe med kakor.

Samtliga styrelsemedlemmar omvaldes. Bo Kristensson som under många år varit en av valberedarna hade avsagt sig uppdraget. Han avtackades med en blombukett för arbetet han lagt ner. Mikael Svensson valdes till ny valberedare.

Dragning i medlemslotteriet gjordes i samband med årsmötet. Nytt för i år var att samtliga vinster bestod av presentkort på Mobilia med 1000 kr som första pris ner till 100 kr, totalt 22 vinster. De närvarande kunde även köpa lotter med vinster i påskens tecken.

Traditionsenligt framfördes den musikaliska underhållningen av Stefan Hansson, Olof Karlén och Gert Lindelöv på ett behagligt sätt.

 

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Stipendium
Styrelsen har fattat beslut att stipendium kan delas ut till medlem i Musikkåren. För att kunna erhålla stipendium skall medlem ha utmärkt sig speciellt genom att ha deltagit i repetitioner och spelningar samt på annat sätt varit en tillgång för Musikkåren.

Utdelning av 2016 års stipendium
2016 års stipendium gick till två personer i musikkåren: Sara Hängsel och Tina Zettersköld som erhöll 2000 kr vardera. Intresseföreningens motivering lästes upp av ordföranden Izabella Kristensson. Sara lägger ner mycket arbete med information om musikkåren i sociala medier och tidningar, Tina som tillsammans med ytterligare en medlem i musikkåren håller i presentationerna i samband med musikkårens julkonserter. Båda är även flitiga i sin närvaro vid repetitionerna

Från vänster Sara Hängsel, ordförande Izabella Kristensson och Tina Zettersköld. 
Vi samarbetar med Folkuniversitetet, Musik