Spårvägens Musikkår Malmö grundades 1908 under namnet Malmö Spårvägspersonals Musikkår (MSPM). Det var från början fråga om en renodlad personalorkester; anställning vid Malmö stads spårvägar krävdes för deltagande. Originalsättningen var en mässingssextett: esskornett, b-kornett, två basuner, althorn och bas. Kårens ursprunglige eldsjäl och alltiallo var Olof Ljungberg, och som dirigent engagerades musikfanjunkare Bror Waldstein.

Första offentliga framträdandet ägde rum på första maj 1909, då kåren trots ett oväntat snöfall bidrog med marschmusik till demonstrationståget. Detta gav blodad tand, och under de kommande åren arrangerade kåren bland annat musikkryssningar på Öresund och danskvällar i olika offentliga lokaler.

Under 1930-talet mer än fördubblades kårens medlemsantal, och dessutom gjorde träblåsinstrumenten sin entré. Kåren begav sig även på sin första turné, när man 1936 besökte sina kollegor i Oslo, Göteborg och Stockholm. Denna resa skulle under årens lopp komma att följas av många fler.

Kåren fortsatte att utvecklas under ledning av dirigenter som Harry Netzell (1938-44), Holger Bäckman (1944-48) och Lars Lindqvist (1949-50). Med Ernst Ericsson som dirigent (1951-61) begav sig kåren för första gången utanför Skandinavien när man 1955 genomkorsade dåvarande Västtyskland.

Under kårens nästa halvsekel fortsatte kårens framgångar, med ett allt mer varierat musikutbud och allt tätare kontakter med utlandet. Dirigenter som Nils Hjelm (1962-70), Inge Lindholm (1970-75) och Gösta Nyman (1975-81) förde sina uniformerade musikanter till bland annat Tyskland, Italien och Jugoslavien. Nyrekryteringen av musiker blev emellertid ett allt större problem, och 1974 ströks kraven på anställning vid lokaltrafiken ur kårens stadgar.

Den stora förändringen lät dock vänta på sig till 1980-talet, då Göte Folkstrand tog över dirigentpinnen. Denne energiske ledare formade under sin tid (1982-1997) kåren till en i mångt och mycket ny skepnad. De kommunala musikskolorna blev en viktig rekryteringsbas, och medlemsantalet mer än tredubblades under en tioårsperiod. Kåren genomgick en avsevärd föryngring, och fick sina första kvinnliga musiker. Repertoaren förnyades också, och 1988 genomförde kåren sin första konsert tillsammans med en känd artist, när Sonja Stjernquist gästade kårens 80-årsjubileumskonsert på Malmö Konserthus.

Under de senaste tio åren har musikkåren fortsatt sin bana som modern symfonisk blåsorkester. Repertoaren har breddats ytterliggare under ledning av Klas Peterson (1997-98), Lena Forén (1998-2003) och Andreas Mars (2003-08). Kåren spelar vid evenemang, marscherar i parader, arrangerar mindre temakonserter och stora höstkonserter med gästartister. Under de senaste åren har kåren spelat med bland annat Lasse Berghagen, Lotta Engberg, Lasse Lönndahl och Tommy Juth. Utlandsresorna har också fortsatt, senast med ett bejublat besök vid skyttefesten i Wissen under sommaren 2008.

Spårvägens Musikkår Malmö dirigeras idag av Conny Månsson, som 2010 efterträdde Anna Vuorikoski (2009). Conny är född och uppvuxen i Malmö, och tog examen från Musikhögskolan 1989 efter studier i ensembleledning under Russel Harris, Mogens Daam och Sven-Inge Frisk. Conny har sedan dess varit verksam som brasspedagog och ensemblelärare i Vellinge, Tomelilla, Burlöv och Kävlinge. Som dirigent har Conny tidigare lett Vellinge musikkår och Söderslätts Musikkår.

 
Malmö Tramway Music Corps!

 The Malmö Tramway Music Corps was founded in 1908 as a brass sextet. The six musical tramway drivers were soon joined by others, and the Corps grew into a larger ensemble. Today the the Corps consists of roughly 50 musicians.

At first, employment at the Malmö Tramway Company was required for joining the band, but during the 1970s recruitment of musicians outside of the company started. During the following decade female musicians entered the band, and today roughly one third of the players are women.

Today the Malmö Tramway Music Corps is one of the most well-known and versatile wind bands in Malmö. All kinds of music are on the repertoire: classical, jazz, marches, pop hits, folk music, film music, show tunes…You name it, we play it!

During the year the Music Corps participates in many events. We usually hold three major concerts: a Spring Concert, an Autumn Concert and a Christmas Concert. The Autumn Concerts are performed with soloists, during recent years we have had the pleasure of playing with several of the most popular concert singers in Sweden, such as Sofia Källgren, Tommy Juth and Siw Malmkvist. In December the Corps lights up the dark winter together with soprano Elisabet Strid with our well-attended Christmas Concerts.

The Malmö Tramway Music Corps can also often be seen and heard around town (or outside of it). As official music corps of the City of Malmö we often participate in openings or parades. A good example is the annual Labour Day parade, where we march up front. We also like to spread our music abroad. During the past few years we have visited, among other places, Århus in Denmark and Stralsund and Hammelburg in Germany.